Vložitev prošnje za oprostitev plačila NUSZ in spremembe ostalih podatkov

Občinska uprava poziva vse, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2017, kot to določa 16. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 108/2003, 69/2009), da prošnjo za oprostitev skupaj s dokazili predložijo občinski upravi najkasneje do ČETRTKA, 15. februarja 2018. Če do roka vloge za oprostitev ne bodo predložene, bo NUSZ odmerjen po določilih odloka.

 

Prav tako pozivamo vse občane, da pristojnemu občinskemu organu do 15. februarja 2018 sporočijo morebitne spremembe (naslov, lastništvo, površina), ki so se zgodile od zadnje odmere v letu 2017.

 

Vloga za spremembo podatkov je na internetni strani občine (Prijava spremeb podatkov za NUSZ), lahko pa jo dvignete tudi na sedežu občine v tajništvu.

 

Občina Podčetrtek