Obvestilo UE Šmarje pri Jelšah – prijava začasnega prebivališča

Zaradi epidemije in vseh ukrepov, s katerimi se poskuša zamejiti okužbe, do nadaljnjega ni mogoče opraviti prijave začasnega prebivališča osebno ali preko pooblaščenca.

Začasno prebivališče lahko prijavite na naslednje načine:

  • Pisno po pošti na naslov upravne enote v Republiki Sloveniji – na lokalnem območju je to Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah.
    Lastnoročno podpisani in datirani vlogi, v kateri morajo biti navedeni tudi vaši osebni podatki (EMŠO) in namen, je potrebno priložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate ter dokazilo o lastništvu, če lastništvo ni razvidno iz zemljiške knjige. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu (kupoprodajna pogodba, sklep o dedovanju, …) najemna oziroma podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overiti. K vlogi priložite izjavo o naslovu za vročanje, tj. na kateri naslov želite prejemati pošto.
  • S kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA) preko portala e-Uprave.
  • Elektronsko, brez digitalnega potrdila: na portalu e-Uprave uporabite splošno vlogo za prijavo začasnega prebivališča.
  • Na e-naslov ue.smarje@gov.si pošljite skenirano lastnoročno podpisano vlogo, dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu in izjavo o naslovu za vročanje.