Obvestilo – prijava škode

Občina Podčetrtek poziva občane, ki so v neurju s poplavami in točo 22. in 23. junija 2019 ter 7. in 8. julija, utrpeli škodo, da to prijavijo do petka, 02. avgusta 2019, na sedež občine Podčetrtek.

Oškodovanci škodo prijavijo na predpisanih obrazcih, ki jih dobite na sedežu Občine Podčetrtek in sicer:
Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskem zemljišču (poškodovano zemljišče zaradi plazenja, od mulja in kamenja, ipd. – škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje!)
Obrazec 3 – ocena škode za uničeno stavbo v celoti
Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbi – objektu
Obrazec 5 – ocena škode na gradbeno-inženirskih objektih (infrastruktura – cesta, vodovod…)

 

Obrazce izpolnite in oddate na sedežu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK, vsak dan v času med 8. in 14. uro v pisarni svetovalke za okolje in prostor Polone NOVAK.

Peter MISJA
Župan občine Podčetrtek