Obvestilo FURS-a: Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti

Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti je dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.

Upravičenec lahko predloži izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti v predpisanem roku, in sicer:

 • izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti, s katero uveljavlja izplačilo mesečnega temeljnega dohodka
  • če bo izjava vložena do 18.4.2020 za marec, bo nakazan denar (350 EUR) na TRR 25.4.2020,
  • če bo izjava vložena od 19.4. do 30.4.2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020,
  • če bo izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020.
 • izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti, s katero uveljavlja oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost
  • je treba predložiti do 18. 4. 2020 za mesec marec
  • od 19. 4. do 30. 4. 2020 za mesec marec ali april ali za oba meseca skupaj
  • od 1. 5. do 31. 5. 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri mesece skupaj.

Vse našteto bo možno označiti na eni izjavi.

OPOZARJAMO, da je za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov treba imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih. Za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka pa je treba imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava bo to upravičenost preverjala po davčni kartici zavezanca na dan 9. 4. 2020.

 

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

Če imate pri tem težave se obrnite na klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

Vse zadeve (vprašanja, preverjanja, itd.) s Finančno upravo skušajte urejati prek

 • klicnega centra za fizične osebe na številki 08 200 1001,
 • za pravne osebe na številki 08 200 1003 ali
 • prek elektronske pošte uradov.

 

Vir: FURS