Obvestilo vlagateljem za prejem nepovratne finančne spodbude Eko Sklada

Zaradi uveljavitve nove zakonodaje na področju učinkovite rabe energije v stavbah bodo spremenjeni tudi nekateri pogoji za prejem nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb.

Potencialne vlagatelje obveščamo, da je rok za oddajo vlog po Javnem pozivu 99SUB-OB22 po trenutno navedenih veljavnih pogojih za določne ukrepe do 01.02.2023.

Več informacij je objavljenih na spletni stani Eko sklada.