Občina Podčetrtek po mnogih letih pridobila lastništvo nad gradom Podčetrtek

Občina Podčetrtek je po letih sodnih in pogajalskih bitk vendarle uspela pridobiti lastništvo nad Gradom Podčetrtek.

Grad iz 13. stoletja, ki je bil do druge svetovne vojne v lasti Attemsov, po njej pa postal družbena lastnina, nakar ga je pred tremi desetletji povsem izropanega družinama Djokić in Zečević poceni prodala takratna skupna občina Šmarje pri Jelšah, je tako vendarle dobil upravljavca, pod katerim se mu namesto propada obeta svetlejša prihodnost.

Občina Podčetrtek, ki je bila že prej 20 odstotni lastnik gradu – ta delež je po sodni bitki dobila v iskanje investitorja na podlagi klavzule v pred 30 leti sklenjeni prodajni pogodbi z družinama Djokić in Zečević, ki je določal da je treba grad stabilizirati sicer se vrne lastniku -, se je pred časom s sedanjim lastnikom vendarle uspela dogovoriti za nakup gradu, ki se je pred leti za 370 tisoč evrov prodajal celo že na spletnem oglasniku Bolha.com.

Občina, ki se je dogovorila za nakup gradu po ceni 150 tisoč evrov, je že podpisala pogodbo za nakup gradu ter predpogodbo po kateri bo brezplačno dobila tudi kaščo pod gradom. V tem tednu pa se končuje tudi postopek prenosa lastništva, potreben je le še sklep davčne za prenos lastnine in overitev podpisa.

Kot nam je povedal župan Podčetrtka Peter Misja, je občina že plačala okoli 50 tisoč evrov davčnih dolgov, ki so bili na gradu, podpisana pogodba pa je sedaj še na overitvi na davčni upravi, kateri mora občina odmeriti še davek od sklenjenega posla.

Misja pričakuje, da se bodo vsi postopki za prenos lastništva gradu in kašče končali do konca leta, kljub temu, da se pri lastništvu za kaščo še utegne nekoliko zaplesti. Lastništvo te je namreč še vedno vpisano pod Hmezad Hram v stečaju. V postopku za kaščo bo občina verjetno morala ponovno dokazati, da ta ni bila del stečajne mase podjetja in je bila že leta 1989 prenesena na družino Zečević, kar pa se kljub sklenjeni in overjeni pogodbi naposled ni preneslo še v zemljiško knjigo. Postopek bi kljub vsemu moral biti le formalnost.

Med urejanjem formalnosti pa občina ne bo stala križem rok, saj se je že začela pripravljati za nujna sanacijska dela na gradu. “To je ureditev ostrešja, ureditev odvodnjavanja, v tem času pa bomo skušali tudi očistiti zaraščeno območje okoli gradu,” našteva Misja in doda, da je prioriteta občine v prvi fazi grad zaščititi pred nadaljnjim propadanjem, pa tudi pred vandali. Ti namreč še vedno redno vstopajo v grad in ga uničujejo. Zaradi tega bodo grad v kratkem tudi zaprli, nadaljnjo povzročanje škode pa bodo skušali preprečiti tudi z varovalnim sistemom, ki ga nameravajo vzpostaviti po ureditvi električne napeljave.

Občina se bo za tem lotila stabilizacije gradu in uredila teraso nad konjušnico, od koder bodo obiskovalcem omogočili čudovit pogled na Kozjansko ter zagorske griče. To bodo tudi prvi koraki, ki jih ima občina v kratkoročnem načrtu.

Občina v iskanje investitorja ter pridobivanje evropskih in državnih sredstev

Pri celostni obnovi in revitalizaciji Gradu Podčetrtek pa namerava občina v nadaljevanju iskati tudi ustreznega investitorja (posameznika ali podjetje), ki bi bil pripravljen vložiti v grad. Misja ob tem ne izključuje niti ponovne prodaje, a temu ne pripisuje večjih možnosti, kar se je izkazalo tudi v zadnjih letih, ko so neuspešno iskala primernega kupca.

“Za kaščo pa obstaja sklep za rušenje, saj zaradi dotrajanosti ogroža okolico, vendar vseeno upamo, da se nam bo uspelo dogovoriti za ohranitev vsaj dela kašče z velbi. Tudi ta del gradu pa bi potem uredili,” pove Misja in dodaja, da je občina za prvo fazo načrtovanih del na gradu v proračunu že rezervirala 200 tisoč evrov, verjamejo pa, da bodo za osnovno sanacijo gradu skozi razpise uspeli pridobili še državna oz. evropska sredstva. Občina v prvi fazi vsekakor želi grad čimprej zaščititi pred nadaljnjim propadanjem, nakar lahko z naslednjimi koraki tudi počakajo.

Celotna obnova gradu, glede na projekt, ki je bil narejen pred leti in je predvideval obnovo gradu za turistične namene, je ocenjena na med 7 in 10 milijoni evrov. Misja ob tem pove, da bi bila občina sposobna financirati do okoli 5 milijonov evrov, za preostanek pa bodo sredstva iskali iz drugih naslovov. Pred tem je bil grad nazadnje temeljito obnovljen leta 1874, še pod lastništvom Attemsov.

Sicer pa Misja ocenjuje, da bodo lahko v Podčetrtku, ko bo posel tudi formalno zaključen, govorili o veliki zmagi celotne občine in vseh občanov. Občina je ob tem tudi dokazala, da ji ni vseeno za propadajoči grad, ki ga bo zdaj kot lastnica lahko ponovno oživela ter na takšen način izkazala odgovornost generacije do svoje preteklosti in kulturne dediščine Podčetrtka. “Dokazali pa smo tudi tistim, ki so grad v preteklosti prodali, ga ropali, pa tudi sedaj tu in tam metali polena pod noge, da znamo narediti tudi nekoliko drugače, pa čeprav traja nekaj let,” zaključi Peter Misja, ki se je za lastništvo nad gradom boril že od prevzema svojega prvega mandata županovanja pred 15 leti. Svoje uspešno županovanje Podčetrtku je takrat tudi začel z obljubo, da bo Grad Podčetrtek vrnil v last občine, in to mu je po dolgih letih prizadevanj tudi uspelo.

Pri vsem skupaj gre sedaj zgolj še upati, da bo turizem v Podčetrtku kmalu prišel v takšno kondicijo, v kakršni je bil pred koronakrizo. V tem primeru čaka grad še zelo svetla prihodnost.

 

Vir: kozjansko.info