Društva

ČEBELARSKO DRUŠTVO PODČETRTEK
JANEZ ŽAN ILEK (041 473 517)
VIRŠTANJ 11, 3254 PODČETRTEK

DRUŠTVO KMETIC AJDA
FRANCKA JAVERŠEK (03 582 40 48)
KRISTAN VRH 72, 3241 PODPLAT

DRUŠTVO PODJETNIKOV OBSOTELJA
SLAVKO DROZG (041 634 231)
PRISTAVA PRI MESTINJU 40B, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PODČETRTEK
ALOJZ KAJBA (041 265 667)
TRŠKA CESTA 62, 3254 PODČETRTEK (BUČE 52, 3255 BUČE)

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PRISTAVA PRI MESTINJU
FRANC VEHOVAR
PRISTAVA PRI MESTINJU 27, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV VIRŠTANJ KOZJANSKO
SLAVKO TOPLIŠEK (041 550 366, alojz.toplisek@siol.net)
VIRŠTANJ 11, 3254 PODČETRTEK

DRUŠTVO ZELIŠČARJEV OLIMJE
MILAN FELDIN (041 920 133, milan.feldin@siol.net)
OLIMJE 82, 3254 PODČETRTEK

DZP LASTNIČ
MAKS BUNŠEK (maks.bunsek@gmail.com)

KARATE KLUB KOZJANSKO OBSOTELJE
MIHA ROMIH (041 239 963, karate.kozjansko@gmail.com)
POD BELLEVUJEM 15, 3250 ROGAŠKASLATINA

KD OSTI JAREJ
FRIDERIK PRAH (041 977 88, oglasevanje@casopisoko.si)

KD PRISTAVA PRI MESTINJU
DRAGICA GOBEC (041 794 129, gobec.dragica@gmail.com)
PRISTAVA PRI MESTINJU 27, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

KD ZVON PODČETRTEK
VERICA POČIVAVŠEK (041 822 598)
IMENO 1B, 3254 PODČETRTEK

KK PODČETRTEK
DARKO ŠKET (031 683 745)
TRŠKA CESTA 66, 3254 PODČETRTEK

KONJENICA VIRŠTANJ OBSOTELJE
MITJA MRAMOR
VIRŠTANJ 11, 3254 PODČETRTEK

LOVSKA DRUŽINA PODČETRTEK
BORIS POČIVAVŠEK (041 538 873)
IMENSKA GORCA 1B, 3254 PODČETRTEK

MKTD LEPE STRUNE
KARMEN CVIRN (031 633 841, karmen.cvirn@gmail.com)
TRŠKA CESTA 59, 3254 PODČETRTEK

MOŠKI PEVSKI ZBOR TERME OLIMIA
PETER TURK (041 798 733)
TRŠKA CESTA 62, 3254 PODČETRTEK

NK IMENO
FREDI KAJBA (041 628 893, fkajba@siol.net)
IMENO 35, 3254 PODČETRTEK

PD AT PODČETRTEK
IVAN ŠALAMON (041 794 104, tehnoservis@siol.net)
TRŠKA CESTA 82, 3254 PODČETRTEK

PD PRISTAVA PRI MESTINJU
PETER GOVEDIČ (041 808 338)
PRISTAVA PRI MESTINJU 29, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

PGD IMENO
BLAŽ ŠELEKAR (031 776 741, selekar@gmail.com)
IMENO 7, 3254 PODČETRTEK

PGD PODČETRTEK
JERNEJ KOVAČIČ (031 560 524, seserjek@gmail.com)
SLAKE 3, 3254 PODČETRTEK

PGD POLJE OB SOTLI
VLADO VINDAR (031 610 028, vvindar@amis.net)
POLJE OB SOTLI 4, 3255 BUČE

PGD PRISTAVA PRI MESTINJU
DRAGICA GOBEC (041 794 129, gobec.dragica@gmail.com)
PRISTAVA PRI MESTINJU 27, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

PGD SELA-VERAČE-VIRŠTANJ
DOMINIK BOVHA (051 395 786, pgdsvv1@gmail.com)
SELA 17, 3254 PODČETRTEK

PLESNI KLUB PODČETRTEK
KSENJA ANTLEJ
TRŠKA CESTA 27, 3254 PODČETRTEK

RIBIŠKA DRUŽINA SOTLA
rd.sotla@gmail.com
VONARJE 13, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

SMUČARSKI KLUB OBSOTELJE
DARKO PEPEVNIK (031 377 970, darko.pepevnik@guest.arnes.si)
TRŠKA CESTA 66, 3254 PODČETRTEK

ŠD IMENO
BOŠTJAN ŠELEKAR (031 279 750, bostjan.selekar@gmail.com)
IMENO 38A, 3254 PODČETRTEK

ŠD OŠ PODČETRTEK
BORUT PIHLAR (03 818 33 20)
TRŠKA CESTA 66, 3254 PODČETRTEK

ŠD POLJE OB SOTLI
MITJA MUŠKATEVC (041 395 894, sdpolje@gmail.com)
POLJE OB SOTLI 4, 3255 BUČE

ŠD PRISTAVA PRI MESTINJU
ZORAN ANDRLIČ
PRISTAVA PRI MESTINJU 27, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

ŠK VIRŠTANJ
FRANCI GROBELŠEK (041 344 704)
VIRŠTANJ 11, 3254 PODČETRTEK

TD PODČETRTEK
MIHAELA JURIČAN (031 624 879, mihela.jurican@gmail.com)
ŠKOFJA GORA 1, 3254 PODČETRTEK

TD POLJE OB SOTLI
STANKA FILIPANČIČ
POLJE OB SOTLI 4, 3255 BUČE

TD PRISTAVA PRI MESTINJU
SREČKO GOBEC (041 793 860, gobec.dragica@gmail.com)
PRISTAVA PRI MESTINJU 27, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

TKD VIRŠTANJ
OLGA AMON (041 555 470,  amon.olga@gmail.com)
VIRŠTANJ 11, 3254 PODČETRTEK