Obrt in storitve

Med obrtnimi dejavnostmi prevladujejo storitvene in proizvodne obrti. Razširjene so na celotnem področju občine. Med storitvenimi obrtmi zasledimo veliko takih, ki so vezane na turizem, posebej v bližini Term Olimia.

Najbolj razširjene storitvene obrti so: gostinstvo (bifeji, gostišča, bistroji…), trgovine (marketi, specializirane trgovine…), servisi (avto servisi, bela tehnika, avdio-video tehnika…), frizerstvo, živilstvo, avtoprevozništvo, gradbeništvo…
Med proizvodnimi obrtmi zasledimo izdelavo tekstilnih, plastičnih, kovinskih in lesenih izdelkov.
Domače obrti so po obsegu skromnejše in predstavljajo le del krajinske ter etnografske dediščine.

Večja podjetja:

Terme Olimia
Zdravilišče Atomske toplice d.d.
Zdraviliška cesta 24  3254 Podčetrtek
Tel.: 03 829 7000  E-mail: info@terme-olimia.com

Amon d.o.o.
podjetje za vinarstvo, trgovino in gostinstvo in konjeniški center
Olimje 24  3254 Podčetrtek
Tel.: 03 5829 042  E-mail: info@amon.si

Grapo d.o.o.
Gradbeni inženiring
Sodna vas 39  3253 Pristava pri Mestinju
Tel. & Fax.: 03 818 3070  Gsm.: 041 627 808

Pivnica in pivovarna Haler, Halcom d.o.o, telekomunikacije
Olimje 6  3254 Podčetrtek
Tel.: 03 582 9250  E-mail: info@haler-sp.si

Jelenov greben d.o.o.
Olimje 90  3254 Podčetrtek
Tel.: 03 582 9046  E-mail: jelenov-greben@siol.net

Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o.
Hiša vin Emino
Imeno 84a
3254 Podčetrtek
Tel.: 03 818 38 82

Kovinoplastika Drofenik Jurij in Zdenka
Imeno 69 a  3254 Podčetrtek
Tel.: 03 582 9143

Konfekcija Marja s.p.
Plevnik Marjana
Sela 18  3254 Podčetrtek
Tel.: 03 580 5590

Syncerus d.o.o.
Sladkosti iz Olimja
Olimje 61  3254 Podčetrtek
Tel.: 03 810 90 36  E-mail: info@syncerus.si

Palčnik  d.o.o.
Trška cesta 6  3254 Podčetrtek
Tel.: 03 582 9571