Center starejših

Gerontološko središče

S 1. marcem 2010 je pričel delovati Center za pomoč starejšim, h kateremu je pristopila tudi Občina Podčetrtek in zagotovila pisarno v občinski stavbi. Gerontološko središče je izpostava Centra za pomoč starejšim v Podčetrtku, ki ga delno financira Evropski socialni sklad. Direktorica Lidija Umek poudarja, da je namen projekta dvigniti kvaliteto življenja starejših, ki živijo v domačem okolju in jim omogočiti aktivno družbeno vključevanje.
Na območju Kozjanskega in Obsotelja imajo sedaj starejši in njihovi svojci možnost na enem mestu pridobiti informacije in svetovanje o oblikah pomoči ter aktivnostih, ki so na voljo starejši populaciji. Gre za informacijski center, ki izboljšuje dostopnost do storitev, kot je urejanje začasnih ali stalnih namestitev v domove, posredovanje pri socialni oskrbi na domu, pomoč pri nenadnih spremembah ali premostitvenih težavah ob prihodu iz bolnišnice in ob pri prilagajanju na nove razmere. Hkrati je tu prostor za urejanje ostalih socialnovarstvenih pravic, kot je uveljavljanje različnih dodatkov k pokojninam. V sklopu Centra se bodo organizirala srečanja, predavanja in delavnice s področja sociale in zdravja ter različne aktivnosti, tako skupine za samopomoč, kot skupine za razgibavanje in druge interesne dejavnosti, ki bodo popestrile tretje življenjsko obdobje.

SENIOR, Center za pomoč starejšim
Izpostava Gerontološko središče
Trška cesta 59,
3254 Podčetrtek

Center se nahaja v občinski stavbi, v neposredni bližini zdravstvenega doma!

03 818 27 88
info@centerstarejsih.si

URADNE URE:
pon., pet.: 8.00–12.00
sre.: 8.00-12.00, 13.00-15.00
brošura >>>