Dejavnosti

Osnovne gospodarske dejavnosti Občine Podčetrtek so kmetijstvo, turizem in obrt. Na teh panogah temeljita trenutni gospodarski utrip in nadaljnji razvoj celotne občine, saj so zanje v  teh krajih dani najboljši naravni in družbeni pogoji. Ob tem ne smemo zanemariti določene tradicije, posebej na področju kmetijstva. Seveda pa je razvoj in obseg različnih panog povezan s posameznimi deli občine.

Med negospodarske dejavnosti Občine Podčetrtek se šteje: