Nov vir vode v Občini Podčetrtek

Občina Podčetrtek je v Olimju odprla nov vodni vir. Ta pomeni velik korak k samooskrbi s pitno vodo za občino in krajane.

Suša, ki je po Kozjanskem pustošila leta 2017 in preteklih letih, je Občino Podčetrtek prisilila k iskanju novih vodnih virov. Tega so odkrili v Olimju, ki je sicer občino že oskrbovalo z vodo, sedaj pa sta tam kar dva vodna vira. V soboto, 28. 09., je župan Občine Podčetrtek, Peter Misja, simbolično odprl in dal v uporabo nov vodni vir, ki se nahaja v vasi Olimje. Kot je župan poudaril, nov doprinos občini izredno veliko pomeni. Občina ima v tem trenutku 97% vodovodno pokritost.

O novem viru v Občini Podčetrtek

Začetno vrtino so zavrtali 80 metrov globoko. Izkazalo se je, da se voda nahaja že 30 metrov pod površjem. Vodno črpalko so tako postavili na globini 35 metrov. Pretočnost vira je 16 litrov vode na sekundo, kar zagotavlja več kot polovico vode, ki jo v občini porabijo letno. Od približno 275.000 m2 vode, je 55% porabijo gospodinjstva, ostali delež porabijo podjetja. Celotna investicija je stala €100.000.

Projekti v Občini Podčetrtek

Podčetrtek, ki je pred kratkim, skupaj z Bistrico ob Sotli in Kozjem, postal Evropska destinacija odličnosti, se uspešni projekti kar vrstijo. Letos so tako med drugim odprli Razgledni Stolp zdravja in veselja na Rudniciurejene so bile mnoge ceste. Do konca leta bo dokončana preplastitev ceste med termami in Podčetrtkom, za sanacijo plazovitih območij bo občina namenila €200.000.

Vir: kozjansko.info