Navodila uporabnikom brezplačnih prevozov za starejše občane v občini Podčetrtek

Brezplačni prevozi se izvajajo znotraj Upravne enote Šmarje pri Jelšah, in sicer ob delavnikih med 7. in 16. uro. Ob vikendih in praznikih se brezplačni prevozi ne izvajajo.

Do brezplačnih prevozov so upravičeni občani Občine Podčetrtek, ki so stari najmanj 65 let in nimajo zagotovljene druge možnosti transporta oziroma nimajo možnosti uporabe drugega brezplačnega javnega prevoza.

Brezplačni prevozi se nudijo za namen obiska zdravnika znotraj upravne enote Šmarje pri Jelšah ali zaradi opravkov pri uradnih organih znotraj Upravne enote Šmarje pri Jelšah, izjemoma se brezplačni prevoz lahko uporabi tudi za obisk trgovine na območju Občine Podčetrtek ali obisk pokopališča.

Izjemoma se nudi prevoz tudi do bolnice v Celju, Brežicah ali Mariboru, pri čemer uporabniki sofinancirajo stroške prevoza v višini 50%. Čakalne ure taksista se ne sofinancirajo in se plačajo po veljavnem ceniku taksista.

Upravičeni občani lahko koristijo brezplačni prevoz največ 3 x v enem mesecu. Prevoze je potrebno rezervirati 3 dni v naprej na telefonski številki izbrane taksi službe Taxi Zlatko (031 595 687), ki je objavljena tudi na spletni strani Občine Podčetrtek.  

Vsi uporabniki brezplačnega prevoza se morajo predhodno evidentirati na sedežu Občine Podčetrtek in izkazati upravičenost do brezplačnih prevozov.

V primeru zlorabe s strani uporabnikov se zahteva refundacija sredstev.

 

Priloga: