Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 -ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skleniti neposredno menjalno pogodbo. Predmet menjave je nepremičnina parc. št. 491/9, k. o. 1219 – SODNA VAS, v izmeri 374 m2 (stavbno zemljišče).

 

Priloga: