Letni program športa za leto 2022

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 6. člena Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 194/2020) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 20. redni seji dne 03. decembra 2021 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA v Občini Podčetrtek za leto 2022.

Priloga: