Obvestilo o zaprtju krajevnih uradov UE Šmarje pri Jelšah v času poletnih dopustov

Iz UE Šmarje sporočajo, da bodo zaradi poletnih dopustov v mesecu avgustu 2022 zaprti naslednji krajevni uradi:

– Krajevni urad Bistrica ob Sotli,
– Krajevni urad Kozje,
– Krajevni urad Podčetrtek in
– Krajevni urad Rogatec

Krajevni urad Rogaška Slatina pa bo tudi v poletnih mesecih nemoteno posloval.

Stranke lahko vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, opravijo na sedežu Upravne enote Šmarje pri Jelšah ali na krajevnem uradu Rogaška Slatina, v času uradnih ur.

Uradne ure so objavljene na spletni stran Upravne enote.