Kako ravnati z biološko razgradljivimi odpadki

PRAKTIČNE DELAVNICE ZA OBČANE IN OBČANKE

Obveščamo vas, da bomo v spomladanskem času začeli uvajati nov sistem zbiranja biološko razgradljivih odpadkov na izvoru na podlagi 2. točke 12. člena Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010), ki določa obveznosti v okviru izvajanja javne službe in na podlagi sprejetih Odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki. Uredba prepoveduje mešanje biološko razgradljivih odpadkov z mešanimi komunalnimi odpadki ali drugimi ločeno zbranimi frakcijami, zato je pomembno, da imetnike odpadkov seznanimo s pravilnim načinom ravnanja s tovrstnimi odpadki.
V ta namen smo pripravili delavnice, na katerih bomo predstavili pravilno ravnanje z biološkimi odpadki, od načina zbiranja do možnosti kompostiranja.

Na delavnici bomo prikazali:
• Kako pravilno ravnati z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
• Praktične primere kompostiranja na domačem vrtu in uporaba komposta

Namen delavnice:
• Imetnike odpadkov seznaniti s pravilnim ravnanjem z odpadki, saj je ločeno zbiranje odpadkov tudi zakonsko obvezno
• Motivirati gospodinjstva, da kompostirajo doma, saj s tem bistveno pripomorejo k zmanjševanju toplogrednih plinov in zmanjšanju stroškov ravnanja z odpadki, saj bo nova storitev predstavljala dodatne stroške

Časovni obseg delavnice: 45 min.

Izvedba po naslednjih terminih:

  • Krajevna skupnost Podčetrtek 17.3.2011 ob 18:15 gasilski dom Podčetrtek
  • Krajevna skupnost Olimje 17.3.2011 ob 18:15 gasilski dom Podčetrtek
  • Krajevna skupnost Polje ob Sotli 18.3.2011 ob 19:00 gasilski dom Polje
  • Krajevna skupnost Pristava pri Mestinju 18.3.2011 ob 17:00 gasilski dom Pristava
  • Krajevna skupnost Virštanj 18.3.2011 ob 18:00 gasilski dom Virštanj

 

OKP Javno podjetje za komunalne storitve d.o.o.
Direktor mag. Bojan Pirš