Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za leto 2014

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za:

 

Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za leto 2014

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA: Portal javnih naročil, dne 15.11.2013, pod št. JN14589/2013
VRSTA POSTOPKA: Odprti postopek
PRAVNA PODLAGA: 25. člen ZJN (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, v nadaljevanju ZJN-2)
ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 5.12. 2013 do vključno 12.00 ure
JAVNO ODPIRANJE PONUDB: 5.12. 2013 ob 13.00 uri v prostorih naročnika

 

 

DOPOLNJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA
dodano 20.11.2013

 

Dokumentacija je dopolnjena v poglavju 3. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanju ponudnika, pod točko 3. Pogoji za priznanje tehnične in /ali kadrovske sposobnosti ponudnika  3.1. Ponudnik razpolaga  najmanj z naslednjo strojno mehanizacijo:

 

SKLOP 1Tovorno vozilo 8-12 t s plugom in posipalcem z možnostjo doziranja posipnega materiala od 15 do 30 g/m2.

4 X Traktor > 90 KS s plugom in posipalcem.

3 X Traktor < 60 KS s plugom in posipalcem.

Ustrezen stroj za pluženje pločnikov in poti-širina stroja max. 1,5.

Nakladalec snega.

Pregledniško vozilo.

SKLOP 2Tovorno vozilo 8-12 t s plugom in posipalcem z možnostjo doziranja posipnega materiala od 15 do 30 g/m2.

Traktor > 90 KS s plugom in posipalcem.

Traktor < 60 KS s plugom in posipalcem.

Ustrezen stroj za pluženje pločnikov in poti-širina stroja max. 1,5.

Nakladalec snega.

Pregledniško vozilo.