Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2022

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 (Uradni list RS, št. 196/2021) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2022

Rok za prijavo na razpis je do vključno 01. aprila 2022. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 04. aprila 2022.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar).

Prilogi: