Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2018

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/2017) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2018.

Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Podčetrtek v proračunu za leto 2018 predvideno 12.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 1. marca 2018. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 05. marca 2018.

O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis.