Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek v letu 2023

Na podlagi določil Odloka o Proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/2022) in Pravilnika o sofinanciranju prireditevi in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št.81/2016), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek v letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in projektov s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Podčetrtek iz drugih javnih razpisov.

Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev in najkasneje do 31.10.2023. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar).

Prilogi: