Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek v letu 2021

Na podlagi določil Odloka o Proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/2020) in Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št.81/2016), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek v letu 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in projektov s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Podčetrtek iz drugih javnih razpisov.

Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Razpis je odprt do porabe sredstev.

 

Prilogi: