Javni razpis za podelitev priznanj Občine Podčetrtek za leto 2022

Na podlagi 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek (Uradni list RS,št. 64/2015) in v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Podčetrtek o določitvi občinskih priznanj, ki se bodo razpisala v letu 2022, sprejetim 09. 06. 2022, objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2022

Občina Podčetrtek za leto 2022 razpisuje naslednja priznanja:

  • NAZIV ČASTNI OBČAN
  • PLAKETO OBČINE
  • PRIZNANJE OBČINE
  • DENARNO NAGRADO (Vrednost denarne nagrade znaša 650 EUR).

Rok za predložitev predlogov je 01. avgust 2022.
Predloge pošljite na naslov: Občina Podčetrtek, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

 

Prilogi: