Javni razpis za podelitev priznanj Občine Podčetrtek za leto 2021

Na podlagi 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 64/2015) in v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Podčetrtek o določitvi občinskih priznanj, ki se bodo razpisala v letu 2021, sprejetim 09. 06. 2021, objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2021

Občina Podčetrtek za leto 2021 razpisuje naslednja priznanja:

  • PLAKETO OBČINE
  • PRIZNANJE OBČINE
  • DENARNO NAGRADO. Vrednost denarne nagrade znaša 650 EUR.

Rok za predložitev predlogov je 30. julij 2021.
Predloge pošljite na naslov: Občina Podčetrtek, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

 

Prilogi: