Javni razpis za podelitev priznanj Občine Podčetrtek za leto 2020

Na podlagi 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 64/2015) in v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Podčetrtek o določitvi občinskih priznanj, ki se bodo razpisala v letu 2020, sprejetim 12. 06. 2020, objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2020

Občina Podčetrtek za leto 2020 razpisuje naslednja priznanja:

  • PLAKETO OBČINE
  • PRIZNANJE OBČINE
  • DENARNO NAGRADO. Vrednost denarne nagrade znaša 650 EUR.

Rok za predložitev predlogov je 3. avgust 2020.
Predloge pošljite na naslov: Občina Podčetrtek, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

 

Prilogi: