Javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2023

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Ur. L. RS št. 90/13, 173/20) objavlja Občina Podčetrtek

javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2023

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Podčetrtek za leto 2023, katerih upravičeni stroški presegajo 500,00 EUR.
Rok za oddajo vloge je do vključno: 30.09.2023

Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, kontaktna oseba Nives Šelekar 03 818 27 84 ali na tajnistvo.obcina@podcetrtek.si oz. nives.selekar@podcetrtek.si

Prilogi: