Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04, 57/08 in 87/2011), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 in 57/12), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/2011), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 in 69/05), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.