Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v letu 2022

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 79/2020), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih in otroških programov, ki imajo sedež na območju občine Podčetrtek.

Rok za predložitev prijav je do vključno 09. maja 2022. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za mladinske in otroške programe” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 11. maja 2022.
O izboru izvajalcev in višini sredstev bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Predlog o delitvi sredstev pripravi Komisija, odločitev o dodelitvi sredstev sprejme tajnik občine uprave, o pritožbi odloča župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/818 27 86, ga. Simona Šelekar).

Prilogi: