Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v letu 2021

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 79/2020), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v letu 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih in otroških programov, ki imajo sedež na območju občine Podčetrtek.

Rok za predložitev prijav je do vključno 24. maj 2021. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za mladinske in otroške programe” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 27. maja 2021.

Prilogi: