Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2015

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št.97/2012), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2015.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 02. marca 2015.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v javni upravi 06. marca 2015.

O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis.