Javno naročilo: Dobava in montaža opreme mansarde vrtca Podčetrtek

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil z dne 16. 01. 2017, pod številko JN000225/2017-W01, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila: dobava in montaža opreme mansarde vrtca Podčetrtek

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Magda Jurjec, tajnik občinske uprave, E-pošta: magda.jurjec@podcetrtek.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

POPIS:

GRAFIČNI DEL:

3D POGLEDI: