Javno naročilo: Sanacija plazov po neurju

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju na Portalu javnih naročil, dne 13. 04. 2022, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.
Predmet javnega naročila: SANACIJA PLAZOV PO NEURJU:

 • JP 817 411-PLAZ (pod hišo Olimje 8),
 • LC 317 021-PLAZ (pod hišo Vonarje 25) in
 • JP 817 391-PLAZ (pod hišo Slake 25).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 05. 05. 2022 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Prilogi:

 • Razpisna dokumentacija
 • Dodano 20.4.2022:
  V POPISU DEL v zavihku skupna rekapitulacija je bila ugotovljena napaka pri vneseni formuli.
  Napaka je bila odpravljena (vstavljena pravilna formula). Naročnik ponovno objavlja celoten popis del, kjer vsebinsko ni nobenih sprememb, razen popravljene formule v skupni rekapitulaciji.
  Popis del – SANACIJA PLAZOV (popravljena formula)