Javno naročilo: Sanacija plazov po neurju

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju ZJN-3) na Portalu javnih naročil, dne 10. 05. 2022, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.
Predmet javnega naročila: SANACIJA PLAZOV PO NEURJU: JP 817 411-PLAZ (pod hišo Olimje 8), LC 317 021-PLAZ (pod hišo Vonarje 25) in JP 817 391-PLAZ (pod hišo Slake 25).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 19. 05. 2022 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Priloga: