Javno naročilo: Rekonstrukcija občinskih cest v občini Podčetrtek v letu 2022

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (v nadaljevanju: naročnik), je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 08. 04. 2022, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila:
REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PODČETRTEK V LETU 2022

 

Priloga: