Javno naročilo: Rekonstrukcija občinskih cest v Občini Podčetrtek v letu 2021

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 10. 02. 2021, pod številko JN000722/2021-W01, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PODČETRTEK V LETU 2021

 

Priloge: