Javno naročilo: Letna vzdrževalna dela na občinskih cestah 2021

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 07. 01. 2021, pod številko JN000040/2021-W01, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: LETNA VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI PODČETRTEK ZA LETO 2021

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

Priloge: