Javno naročilo: Preureditev prostorov v Zdravstveni postaji Podčetrtek

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil z dne 22. 11. 2018, pod številko JN008051/2018-W01, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila: preureditev prostorov v Zdravstveni postaji Podčetrtek.

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rok za oddajo ponudb je 29. 11. 2018 do 12.00 ure.

Priloge:

  • NOVO Prejšnji postopek je bil prekinjen, ker je naročnik pomotoma navedel napačen naslov za oddajo elektronske ponudbe. Vsebina razpisne dokumentacije se ni v ničemer spremenila, razen v naslovu za oddajo elektronske ponudbe.
    razpisna dolumentacija
  • skice in tlorisi
  • popisi