Javno naročilo: Letna vzdrževalna dela na občinskih cestah za leto 2017 in 2018

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil pod številko JN000117/2017-W01, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju.

Predmet javnega naročila: letna vzdrževalna dela na občinskih cestah v letu 2017 in 2018

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.