Javno naročilo: Letna vzdrževalna dela na občinskih cestah v občini Podčetrtek za leto 2023

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju na Portalu javnih naročil dne 09. 01. 2023, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: LETNA VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI PODČETRTEK ZA LETO 2023

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 24. 01. 2023 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično, dne 24. 01. 2023 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Priloga: