Ostali javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2023

Na podlagi Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/2013) Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek v letu 2023 Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za objekte v velikosti do […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2023

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023(Uradni list RS, št. 142/2022) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2023. Rok za prijavo na razpis je do vključno […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2023

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št.97/2012), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2023 Rok za prijavo na razpis je do vključno 20. marca […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2023

Na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 194/2020), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/2022) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje športnih programov […]

Podrobneje »

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Podčetrtek za leto 2022

Na podlagi 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek (Uradni list RS,št. 64/2015) in v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Podčetrtek o določitvi občinskih priznanj, ki se bodo razpisala v letu 2022, sprejetim 09. 06. 2022, objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO […]

Podrobneje »
Stran 2 od 512345