Ostali javni razpisi

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v letu 2023

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/2022), in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 48/2015), […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje […]

Podrobneje »

Javno naročilo: Doživetja grajskega razgleda – grad Podčetrtek

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil dne 02. 02. 2023 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmet javnega naročila: DOŽIVETJA GRAJSKEGA RAZGLEDA – GRAD PODČETRTEK Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 27. 02. 2023 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v letu 2023

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 79/2020), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v letu 2023 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2023

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Ur. L. RS št. 90/13, 173/20) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2023 Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v […]

Podrobneje »
Stran 1 od 512345