Javna naročila

Javno naročilo: Letna vzdrževalna dela na občinskih cestah v občini Podčetrtek za leto 2023

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju na Portalu javnih naročil dne 09. 01. 2023, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmet javnega naročila: LETNA VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI PODČETRTEK ZA LETO 2023 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik […]

Podrobneje »

Javno naročilo: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Podčetrtek (SD OPN 2)

Predmet javnega naročila je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Podčetrtek (v nadaljevanju SD OPN 2), in sicer za dela od prevzema naloge, izvedbe popravkov veljavnega akta, ažuriranje in dopolnitev obstoječih strokovnih podlag oziroma izdelave novih, v skladu s predpisi in projektno nalogo, izvedba nadaljnjih aktivnosti pred pripravo osnutka akta, zatem pa izdelava […]

Podrobneje »

Javno naročilo: Sanacija plazov po neurju

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju ZJN-3) na Portalu javnih naročil, dne 10. 05. 2022, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmet javnega naročila: SANACIJA PLAZOV PO NEURJU: JP […]

Podrobneje »

Javno naročilo: Sanacija plazov po neurju

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju na Portalu javnih naročil, dne 13. 04. 2022, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmet javnega naročila: SANACIJA PLAZOV PO NEURJU: JP 817 411-PLAZ (pod hišo Olimje 8), LC 317 021-PLAZ (pod hišo Vonarje […]

Podrobneje »
Stran 1 od 912345...Zadnja »