Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Ste zaključili srednješolsko izobraževanje ali opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit?

Prijavite se na razpis za povračilo šolnin za izobraževanje do največ V. stopnje, na katerem lahko pridobite povrnjenih do 2.500 EUR.

Povrnjeni bodo stroški šolnin, ki so nastali od šolskega leta 2014/15 do 2017/2018, ter stroški za mojstrski, delovodski in poslovodni izpit, ki so nastali od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018.

ROK PRIJAVE:  Do porabe sredstev oz. najpozneje do 7. 9. 2018

Razpis je objavljen na www.sklad-kadri.si.

VEČ INFORMACIJ:  dir@sklad-kadri.si ali na 01 434 58 84

Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom, ki:

  • so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
  • bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
  • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
    • za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018,
    • za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.