Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek v letu 2019

Na podlagi določil Odloka o Proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019 (Uradni list RS, št. 08/2019) in Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št.81/2016), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek v letu 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in projektov s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Podčetrtek iz drugih javnih razpisov.

Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Podčetrtek v proračunu za leto 2019 predvideno 2.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.

Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar).

Prilogi:


Sklepi o izboru programov za sofinanciranje

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 81/2016) in predloga za izbor programa za sofinanciranje, za prispele vloge v mesecu maju, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka dne 28.5.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji