Javni razpis za podelitev priznanj Občine Podčetrtek za leto 2019

Na podlagi 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 64/2015) in v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Podčetrtek o določitvi občinskih priznanj, ki se bodo razpisala v letu 2019, sprejetim 13. 06. 2019, objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

javni razpis za podelitev priznanj Občine Podčetrtek za leto 2019

Občina Podčetrtek za leto 2019 razpisuje naslednja priznanja:

  • PLAKETO OBČINE
  • PRIZNANJE OBČINE
  • DENARNO NAGRADO

 

Rok za predložitev predlogov je 1. avgust 2019.
Predloge pošljite na naslov: Občina Podčetrtek, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

 

Priloga: