Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Podčetrtek razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
– lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14; v nadaljevanju: Pravilnik), niso zavezanci za plačilo varščine;
– lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika zavezanci za plačilo varščine.
Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

Vlogo s prilogami lahko prosilci oddajo osebno na sedežu Občine Podčetrtek do vključno 20. 05. 2020, vsak delovnik od 8.00 do 14.00 ure ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek – s pripisom »Prijava na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja«.

Vse informacije lahko dobite na sedežu razpisnika, telefonska številka (03) 81 82 780 ali 041 399 516 (kontaktna oseba Katja Mlaker) oz. po elektronski pošti: katja.mlaker@podcetrtek.si.

Prilogi:

OBVESTILO
dodano 20.5.2020
Rok za prijavo na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se izteče v skladu s 6. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20).