Obvestilo o javni razgrnitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Občina Podčetrtek obvešča zainteresirano javnost, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 na sedežu Občine Podčetrtek potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

 Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v ponedeljek, 14. 10. 2019, od 10. – 13. ure v prostorih Narodnega doma Celje, mala dvorana, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vsi zainteresirani lahko od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek ali skeniranega na elektronski naslov tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, ali pa se osebno zglasite pri go. Poloni Novak

ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v tajništvu občine,

  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Priloga: