Javna obravnava predloga Odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2015

Na 2. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 20. novembra 2014, je bil pod 3. točko dnevnega reda sprejet  sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 08. decembra 2014.
Na podlagi  82. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), posredujem  predlog proračuna v  javno razpravo,
do vključno ponedeljka, 08. decembra 2014.

Javna obravnava proračuna za leto 2015 – dopis

PRORAČUN ZA 2015 – JAVNA OBRAVNAVA do 8.12.2014