Javna obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023

Občinski svet Občine Podčetrtek je na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek, dne 05. 10. 2022, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 in sprejel sklep, da daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do 20. 10. 2022.

V skladu z 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) je predlog proračuna v javni razpravi, do vključno 20. 10. 2022. Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna, ki se naslovijo na župana.

V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 v drugi obravnavi.

V času javne razprave je vpogled v predlog proračuna zagotovljen na spletni strani Občine Podčetrtek: www.podčetrtek.si in na sedežu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.

 

Prilogi: