Brezplačno izobraževanje 3.10.2022: Sodobne oblike nakupa/prodaje – IKT naprave

V sklopu projekta Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega, akronim projekta: OK okusi Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec organizira

brezplačno izobraževanje: Sodobne oblike nakupa/prodaje – IKT naprave – vabljeni starejši

Kdaj in kje: v ponedeljek, 3. 10. 2022 ob 10.30 na Ljudski univerzi Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

Predavateljica: Lidija Hrženjak

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

Prijavitelj projekta:
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:
• Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
• Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
• Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
• Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec
• KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE z.o.o., Obrtniška ulica 2, 3240 ŠMARJE PRI Jelšah

 

Priloga: