Izgradnja kolesarske steze v občini Podčetrtek – etapa Pristava pri Mestinju – Vonarje

»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2013 za obdobje 2010-2012.

 

EU Regionalni razvoj

Vsebina javnega razpisa >>>